Декан факультету інформаційних технологій, д.т.н., професор  Савенко О.С.

 

 

 

Заступник декана з навчально-виховної роботи, доцент, к.п.н. Онишко О.Г. – тел. 67-19-43, тел.(внутр.) 11-94

 

 

Заступник декана з навчально-методичної роботи, доцент, к.п.н. Самарук Н.М. – тел. 72-52-37, тел.(внутр.) 11-43

 

Структура факультету:

Факультет інформаційних технологій створений в 2012 році на базі трьох факультетів: комп’ютерних систем та програмування (ФКСП), телекомунікаційних систем (ФТС), прикладної математики та комп’ютерних технологій (ФПМКТ). ФКСП та ФТС були створенні в 2004 році на базі факультету радіоелектроніки, який існував з 1991 року, а ФПМКТ виділився окремим факультетом в 2004 році з факультету інженерних та інформаційних технологій.

Кафедри:

Спеціальності:

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТА ПРЕДМЕТІВ СЕРТИФІКАТУ ЗНО ДЛЯ ВСТУПУ НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ (бакалавр) ФАКУЛЬТЕТУ В 2022р. :
Перший та другий предмети для всіх спеціальностей факультету, які вступають на бюджет/контракт
Перший предмет українська мова і література
Другий предмет математика
Третій предмет іноземна мова, історія України, біологія, географія, фізика, хімія
№ п/п Шифр Спеціальності Ліцензований обсяг, денна форма
бакалаврів магістрів докторів філософії
Галузь знань: 12 – Інформаційні технології
1 121 Інженерія програмного забезпечення.

Освітня програма: Інженерія програмного забезпечення

50 10
Підготовку студентів забезпечує кафедра інженерії програмного забезпечення.
2 122 Комп’ютерні науки.

Освітня програма: Комп’ютерні науки

75 40 10
Підготовку студентів забезпечує  кафедра комп’ютерних наук.
3 123 Комп’ютерна інженерія.

Освітня програма: Комп’ютерна інженерія та програмування

120 40 10
Підготовку студентів забезпечує кафедра комп’ютерної інженерії та інформаційних систем.
4 125 Кібербезпека.

Освітня програма: Кібербезпека

75 30
Підготовку студентів забезпечує кафедра кібербезпеки.
5 126 Інформаційні системи та технології.

Освітня програма: Інформаційні системи та технології.

30 20
Підготовку студентів забезпечує кафедра комп’ютерної інженерії та інформаційних систем.
Галузь знань: 15 – Автоматизація та приладобудування
6 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

Освітня програма: Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

50 20
Підготовку студентів забезпечує кафедра автоматизації, комп’ютерно-інтегрованих технологій.
Галузь знань: 17 – Електроніка та телекомунікації
 7  172 Телекомунікації та радіотехніка.

Освітня програма: Телекомунікації, медійні технології та інтелектуальні мережі

50 30
Підготовку студентів забезпечують кафедра  телекомунікацій, медійних та інтелектуальних технологій

Тривалість навчання на першому (бакалаврському) рівні скороченої форми підготовки для студентів – випускників коледжів за спеціальностями: 121 Інженерія програмного забезпечення, 122 Комп’ютерні науки, 123 Комп’ютерна інженерія, 126 Інформаційні системи та технології, 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 172 Телекомунікації та радіотехніка становить 2 роки і 10 місяців (пункти таблиці: 1-7).

Навчання на другому (магістерському) рівні триває 1 рік і 4 місяці за освітньо-професійними програмами (пункти таблиці: 1, 2, 4 – 7) та 1 рік і 9 місяців за освітньо-науковою програмою (пункт таблиці: 3).

Тривалість навчання на третьому (аспірантура, доктори філософії) рівні – 4 роки за спеціальностями 122 Комп’ютерні науки (освітньо-наукова програма «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»), 123 Комп’ютерна інженерія (освітньо-наукова програма «Комп’ютерна інженерія»).

 

Наші контакти:

Адреса: 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська 11, Хмельницький національний університет, 4-й учбовий корпус, 4-221, 4-216, 4-214, 1-й учбовий корпус: 1-207.

Телефони: (0382) 67-19-43 (4-216), 67-00-61 (1-207), 72-52-37 (4-221)

Адреса ел.пошти: savenko_oleg_st@ukr.net