Хмельницький нацiональний унiверситет

ГОЛОВНА СТОРIНКА

АБІТУРІЄНТУ

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

СТРУКТУРА УНIВЕРСИТЕТУ

Про унiверситет

Керівництво

Ректорат

Інститути, факультети

Відділи та підрозділи

КОНТАКТИ

IНФОРМАЦIЙНI РЕСУРСИ

БІБЛІОТЕКА

ІНСТИТУЦIЙНИЙ РЕПОЗИТАРIЙ

ДИСТАНЦIЙНЕ НАВЧАННЯ

"ЕЛЕКТРОННИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

МОДУЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

ФIНАНСОВО-ЕКОНОМIЧНЕ УПРАВЛIННЯ

ЦЕНТР SOLIDWORKS

ПОДІЛЬСЬКИЙ НАУКОВИЙ ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР

ФОРУМ САПР

ЛАБОРАТОРІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ МІНЕРАЛІВ

ЛАБОРАТОРІЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ І МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

НАШІ ПАРТНЕРИ

Факультет програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем

Декан факультету програмування
та комп’ютерних і телекомунікаційних систем – Савенко О.С.,
к.т.н., доцент

Структура

Факультет програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем створений в 2012р. на базі трьох факультетів: комп’ютерних систем та програмування (ФКСП), телекомунікаційних систем (ФТС), прикладної математики та комп’ютерних технологій (ФПМКТ).

ФКСП та ФТС були створенні в 2004р. на базі факультету радіоелектроніки, який існував з 1991р., а ФПМКТ виділився окремим факультетом в 2004р. з факультету інженерних та інформаційних технологій.

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТА ПРЕДМЕТІВ СЕРТИФІКАТУ ЗНО ДЛЯ ВСТУПУ

НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ (бакалавр) ФАКУЛЬТЕТУ В 2018 р. :

 

Перший та другий предмети для всіх спеціальностей факультету

Перший предмет

українська мова і література

Другий предмет

математика

 

п/п

Шифр

Спеціальності

Ліцензований обсяг,

денна форма

Третій предмет ЗНО:

(на вибір один з двох)

бакалаврів

магістрів

докторів філософії

 

Галузь знань: 12 – Інформаційні технології

 

1

121

Інженерія програмного забезпечення

50

10

10

іноземна мова

фізика

2

122

Компютерні науки

60

40

10

іноземна мова

фізика

3

123

Компютерна інженерія

110

60

10

іноземна мова

фізика

4

125

Кібербезпека

50

-

-

іноземна мова

фізика

 

Галузь знань: 15 – Автоматизація та приладобудування

 

5

151

Автоматизація та компютерно-інтегровані технології

50

-

-

іноземна мова

фізика

 

Галузь знань: 17 – Електроніка та телекомунікації

 

 

6

172

Телекомунікації та радіотехніка

135

80

15

іноземна мова

фізика

 

Галузь знань: 11 – Математика та статистика

 

7

111

Математика

30

-

-

іноземна мова

фізика

8

113

Прикладна математика

55

40

10

іноземна мова

фізика

 

Галузь знань: 01 – Освіта/Педагогіка

 

9

014.09

Середня освіта (інформатика)

30

-

-

іноземна мова

фізика

 

Кафедри:

• Комп’ютерної інженерії та системного програмування
• Кібербезпеки та комп’ютерних систем і мереж
• Комп'ютерних наук та інформаційних технологій
• Інженерії програмного забезпечення
• Телекомунікацій та радіотехніки
• Телекомунікацій та комп’ютерно-інтегрованих технологій
• Фізики та електротехніки
• Вищої математики та комп’ютерних застосувань

Біля 85% студентів навчаються за державним замовленням.

Варто відзначити, що за більшостю напрямів підготовки дипломи спеціалістів та магістрів у нашої області можна отримати лише навчаючись на нашому факультеті.

Всього за спеціальностями факультету підготовлено понад 3000 спеціалістів та 250 магістрів, захищено 8 докторських та 40 кандидатських дисертацій.

На кафедрах факультету працюють досвідчені викладачі, серед яких 18 докторів наук, професорів та 80 кандидатів наук, доцентів. Матеріальна база кожної кафедри перебуває на високому рівні забезпечення і відповідає вимогам сьогодення. Це лабораторії комп'ютерної техніки, системного програмного забезпечення, системного програмування, мультимедійних засобів, супутникового телебачення, радіотехнічних систем, засобів захисту інформації, оптоелектроніки. При випускних кафедрах працює аспірантура.

Студенти факультету беруть активну участь і всеукраїнських конкурсах науково-дослідних робіт, всеукраїнських та міжнародних олімпіадах. На факультеті щорічно проводиться Всеукраїнські олімпіади з навчальних дисциплін „ САПР та комп’ютерного моделювання”, „Програмування мікропрограмних автоматів та мікроконтролерних систем”, “Технічна діагностика обчислювальних пристроїв та систем”.

На факультеті створено і продуктивно працюють наукові школи „Діагностика комп’ютерних пристроїв та систем”,”Інформаційні технології та методи комп’ютерне моделювання”, „Фазочастотні методи вимірювань у радіотехніці”, “Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій ”.

Студенти мають змогу навчатися в Національній академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького на військовій кафедрі і після 4-го курсу отримати звання офіцера.

Із 2011 року під час канікул наші студенти мають змогу навчатися і на кафедрі військової підготовки Кам’янець – Подільського національного університету ім. І. Огієнка.

Більш детальну інформацію про спеціальності можна отримати на сайтах кафедр.

Заступники декана:

доц., к.п.н. Онишко О.Г. - тел. 2-20-43,
доц., к.п.н. Самарук Н.М. - тел. 72-52-37

Адреса: 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська 11, Хмельницький національний університет, 4-й учбовий корпус

Телефони: (03822) 2-20-43

Адреса ел.пошти: savenko_oleg_st@ukr.net

29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11
© Хмельницький нацiональний унiверситет