Декан факультету програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем, к.т.н., професор  Савенко О.С.

 

 

 

Заступник декана з навчально-виховної роботи, доцент, к.п.н. Онишко О.Г. – тел. 67-19-43, тел.(внутр.) 11-94

 

 

Заступник декана з навчально-методичної роботи, доцент, к.п.н. Самарук Н.М. – тел. 72-52-37, тел.(внутр.) 11-43

 

Структура факультету:

Факультет програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем створений в 2012 році на базі трьох факультетів: комп’ютерних систем та програмування (ФКСП), телекомунікаційних систем (ФТС), прикладної математики та комп’ютерних технологій (ФПМКТ). ФКСП та ФТС були створенні в 2004 році на базі факультету радіоелектроніки, який існував з 1991 року, а ФПМКТ виділився окремим факультетом в 2004 році з факультету інженерних та інформаційних технологій.

Кафедри:

Спеціальності:

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТА ПРЕДМЕТІВ СЕРТИФІКАТУ ЗНО ДЛЯ ВСТУПУ НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ (бакалавр) ФАКУЛЬТЕТУ В 2019 р. :
Перший та другий предмети для всіх спеціальностей факультету, які вступають на бюджет/контракт
Перший предмет українська мова і література
Другий предмет математика
№ п/п Шифр Спеціальності Ліцензований обсяг, денна форма Третій предмет ЗНО: (на вибір один з двох)
бакалаврів магістрів докторів філософії
Галузь знань: 12 – Інформаційні технології
1 121 Інженерія програмного забезпечення.

Освітня програма: Інженерія програмного забезпечення

50 10 10 іноземна мова фізика
Підготовку студентів забезпечує кафедра інженерії програмного забезпечення.
2 122 Комп’ютерні науки. 

Освітня програма: Комп’ютерні науки

75 40 10 іноземна мова фізика
Підготовку студентів забезпечує кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій.
3 123 Комп’ютерна інженерія.

Освітня програма: Комп’ютерна інженерія та програмування

70 25 10 іноземна мова фізика
Підготовку студентів забезпечує кафедра комп’ютерної інженерії та системного програмування.
4 123 Комп’ютерна інженерія.

Освітня програма: Програмування та захист комп’ютерних систем і мереж

70 35 іноземна мова фізика
Підготовку студентів забезпечує кафедра кібербезпеки та комп’ютерних систем і мереж.
5 125 Кібербезпека.

Освітня програма: Кібербезпека

50 іноземна мова фізика
Підготовку студентів забезпечує  кафедра кібербезпеки та комп’ютерних систем і мереж.
Галузь знань: 15 – Автоматизація та приладобудування
6 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

Освітня програма: Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

50 іноземна мова фізика
Підготовку студентів забезпечує  кафедра телекомунікацій та комп’ютерно-інтегрованих технологій.
Галузь знань: 17 – Електроніка та телекомунікації
7 172 Телекомунікації та радіотехніка.

Освітня програма: Телекомунікації, медійні технології та інтелектуальні мережі

25 40 7 іноземна мова фізика
Підготовку студентів забезпечують  кафедра телекомунікацій та радіотехніки і кафедра телекомунікацій та комп’ютерно-інтегрованих технологій
8 172 Телекомунікації та радіотехніка.

Освітня програма: Телекомунікації та інформаційно-комунікаційні технології

25 40 8 іноземна мова фізика
Підготовку студентів забезпечують  кафедра телекомунікацій та радіотехніки і кафедра телекомунікацій та комп’ютерно-інтегрованих технологій
Галузь знань: 11 –Математика та статистика
9 113 Прикладна математика.

Освітня програма: Аналітика даних та математичне моделювання

55 40 10 іноземна мова фізика
Підготовку студентів забезпечує кафедра інженерії програмного забезпечення.

Для тих, хто вступає на спеціальності факультету в 2019 році на перший (бакалаврський) рівень повної форми навчання тільки на контракт, третій предмет сертифікату ЗНО може бути одним з чотирьох предметів: іноземна мова, або фізика, або історія України, або географія. При цьому перший і другий предмети такі ж самі, як для тих хто вступає на бюджет.

Нова спеціальність (відкрито в 2019р.)
Перший предмет українська мова і література
Другий предмет історія України
№ п/п Шифр Спеціальності Ліцензований обсяг, денна форма Третій предмет ЗНО: (на вибір один з двох)
бакалаврів магістрів докторів філософії
Галузь знань: 12 – Інформаційні технології
10 126 Інформаційні системи та технології.

Освітня програма: Інформаційні системи та технології

30 іноземна мова географія
Підготовку студентів забезпечує кафедра комп’ютерної інженерії та системного програмування.

Тривалість навчання на першому (бакалаврському) рівні скороченої форми підготовки для студентів – випускників коледжів  за спеціальностями: 121 Інженерія програмного забезпечення, 123 Комп’ютерна інженерія, 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 172 Телекомунікації та радіотехніка становить 2 роки і 10 місяців (пункти таблиці: 1, 3-4, 6-8).

Навчання на другому (магістерському) рівні триває 1 рік і 4 місяці за освітньо-професійними програмами (пункти таблиці: 1, 2, 4, 7-9) та 1 рік і 9 місяців за освітньо-науковою програмою (пункт таблиці: 3).

Тривалість навчання в аспірантурі – 3 роки і 10 місяців.

Наші контакти:

Адреса: 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська 11, Хмельницький національний університет, 4-й учбовий корпус, 4-221, 4-216, 4-214

Телефони: (0382) 67-19-43 (4-216), 67-00-61 (1-207), 72-52-37 (4-221)

Адреса ел.пошти: savenko_oleg_st@ukr.net