Декан факультету програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем – Савенко О.С., к.т.н., професор

Структура

Факультет програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем створений в 2012р. на базі трьох факультетів: комп’ютерних систем та програмування (ФКСП), телекомунікаційних систем (ФТС), прикладної математики та комп’ютерних технологій (ФПМКТ).

ФКСП та ФТС були створенні в 2004р. на базі факультету радіоелектроніки, який існував з 1991р., а ФПМКТ виділився окремим факультетом в 2004р. з факультету інженерних та інформаційних технологій.

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТА ПРЕДМЕТІВ СЕРТИФІКАТУ ЗНО ДЛЯ ВСТУПУ НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ (бакалавр) ФАКУЛЬТЕТУ В 2019 р. :
Перший та другий предмети для всіх спеціальностей факультету, які вступають на бюджет/контракт
Перший предмет українська мова і література
Другий предмет математика
№ п/п Шифр Спеціальності Ліцензований обсяг, денна форма Третій предмет ЗНО: (на вибір один з двох)
бакалаврів магістрів докторів філософії
Галузь знань: 12 – Інформаційні технології
1 121 Інженерія програмного забезпечення 50 10 10 іноземна мова фізика
2 122 Комп’ютерні науки 60 40 10 іноземна мова фізика
3 123 Комп’ютерна інженерія 110 60 10 іноземна мова фізика
4 125 Кібербезпека 50 іноземна мова фізика
Галузь знань: 15 – Автоматизація та приладобудування
5 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 50 іноземна мова фізика
Галузь знань: 17 – Електроніка та телекомунікації
6 172 Телекомунікації та радіотехніка 135 80 15 іноземна мова фізика
7 113 Прикладна математика 55 40 10 іноземна мова фізика

Для тих хто вступає на спеціальності факультету в 2019 році тільки на контракт, третій предмет сертифікату ЗНО може бути одним з чотирьох предметів: іноземна мова, або фізика, або історія України, або географія. При цьому перший і другий предмети такі ж самі, як для тих хто вступає на бюджет.Кафедри:

Біля 85% студентів навчаються за державним замовленням.

Варто відзначити, що за більшостю напрямів підготовки дипломи спеціалістів та магістрів у нашої області можна отримати лише навчаючись на нашому факультеті.

Всього за спеціальностями факультету підготовлено понад 3000 спеціалістів та 250 магістрів, захищено 8 докторських та 40 кандидатських дисертацій.

На кафедрах факультету працюють досвідчені викладачі, серед яких 18 докторів наук, професорів та 80 кандидатів наук, доцентів. Матеріальна база кожної кафедри перебуває на високому рівні забезпечення і відповідає вимогам сьогодення. Це лабораторії комп’ютерної техніки, системного програмного забезпечення, системного програмування, мультимедійних засобів, супутникового телебачення, радіотехнічних систем, засобів захисту інформації, оптоелектроніки. При випускних кафедрах працює аспірантура.

Студенти факультету беруть активну участь і всеукраїнських конкурсах науково-дослідних робіт, всеукраїнських та міжнародних олімпіадах. На факультеті щорічно проводиться Всеукраїнські олімпіади з навчальних дисциплін „ САПР та комп’ютерного моделювання”, „Програмування мікропрограмних автоматів та мікроконтролерних систем”, “Технічна діагностика обчислювальних пристроїв та систем”.

На факультеті створено і продуктивно працюють наукові школи „Діагностика комп’ютерних пристроїв та систем”,”Інформаційні технології та методи комп’ютерне моделювання”, „Фазочастотні методи вимірювань у радіотехніці”, “Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій ”.

Студенти мають змогу навчатися в Національній академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького на військовій кафедрі і після 4-го курсу отримати звання офіцера.

Із 2011 року під час канікул наші студенти мають змогу навчатися і на кафедрі військової підготовки Кам’янець – Подільського національного університету ім. І. Огієнка.

Більш детальну інформацію про спеціальності можна отримати на сайтах кафедр.

Заступники декана:

доц., к.п.н. Онишко О.Г. – тел. 2-20-43,
доц., к.п.н. Самарук Н.М. – тел. 72-52-37

Адреса: 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська 11, Хмельницький національний університет, 4-й учбовий корпус

Телефони: (03822) 2-20-43

Адреса ел.пошти: savenko_oleg_st@ukr.net